Beleidsdocumenten


Hier vindt u, per schooljaar, onze beleidsdocumenten.

Schooljaar 2020-2021
Jaarplan 2020-2021

Schooljaar 2019-2020
Jaarplan 2019-2010
Schoolplan 2019-2023, juni 2019

Schooljaar 2018-2019
Jaarplan 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018
Anti-pestprotocol, november 2018
Directe instructie, november 2018
Gedragsprotocol, januari 2019
GIP-model, maart 2019

Schooljaar 2017-2018
Jaarplan 2017-2018
Schoolplan 2015-2019
Schoolondersteuningsprofiel, oktober 2017
Samenvatting tevredenheidspeiling 2017-2018

Schooljaar 2016-2017
Jaarverslag 2016-2017

Schooljaar 2015-2016
Cultuurbeleidsplan 2015-2019