Nieuwe ouders


Situatie gedurende de coronacrisis
Door de huidige situatie kunnen er geen rondleidingen en informatieochtenden plaats vinden in de school. Om deze reden hebben wij een kort filmpje gemaakt om u een impressie te geven van de school en ons onderwijs. Mocht u naar aanleiding van dit filmpje vragen hebben vragen wij u contact op te nemen met Aafke Straat, adjunct-directeur. Dit kan via de mail: a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl of telefonisch via 020-6941138.
https://youtu.be/Q3eBckYTUfc

Inschrijven
Als u geïnteresseerd bent in De Kraal kunt u via de administratrice een persoonlijke afspraak maken of langskomen op onze informatieochtenden. Tijdens de persoonlijke afspraak krijgt u een persoonlijk gesprek met de directie en een rondleiding. Voor een definitieve inschrijving neemt u de paspoorten van de vader en moeder van het kind mee en het pasje van de ziektekostenverzekering. Onze informatieochtenden zijn op: 
- 8 oktober 2020 van 9.00 - 10.15 uur
 
Wennen
Ruim voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangt u ook onze startspecial. Hierin staat allerlei praktisch informatie voor een goede start op De Kraal. Als een kind drie jaar en tien maanden is mag het tien dagdelen naar school komen om te wennen. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het starten op De Kraal. Vanaf vijf jaar is het kind leerplichtig. 
 
Tussentijds aanmelden
Ook kinderen die ouder zijn dan vier jaar kunnen aangemeld worden op onze school. Bijvoorbeeld door verhuizing naar ons stadsdeel. Voordat we een kind plaatsen nemen we eerst contact op met de school waar het kind vandaan komt.
Kinderen die tussentijds worden aangemeld en geen Nederlands spreken, zullen na inschrijving tijdelijk geplaatst worden in een speciale klas bij de Zij-instromers Opvang Zeeburg (Z.O.Z.).