Ziek melden, verzuim en verlof


Ziek melden
Als uw kind ziek is of niet naar school kan komen vragen wij u ons voor 8.15 uur te bellen. Ons telefoonnummer is: 020-6941138. Zo voorkomt u, dat we uw kind als ongeoorloofd afwezig noteren. Als uw kind afwezig is en de reden is onbekend melden wij uw kind als ongeoorloofd afwezig.

Verzuim
Als uw kind 5 jaar is, moet het iedere schooldag naar school komen. Uw kind is dan leerplichtig. De leerplichtambtenaar controleert deze leerplicht. Als een kind vaak te laat komt of niet aanwezig is, zonder dat de school dit weet, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Dit wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Wij gaan er vanuit dat uw kind iedere dag op tijd op school komt. Te laat komen zonder geldige reden wordt ook gezien als onwettig schoolverzuim.

Verlof
Het uitgangspunt is dat leerlingen buiten de schoolvakanties niet van school mogen wegblijven. Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.
Een aanvraag voor een of meer dagen heet een aanvraag extra verlof. Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.

Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW).Het verlof moet minimaal zes weken van te voren aangevraagd worden.

Op school of hieronder op de website kunt u een officieel aanvraagformulier krijgen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de leerplichtambtenaar doorgegeven!

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier vakantieverlof

Kijk voor meer informatie op www.bureauleerplichtplus.nl voor meer informatie of bekijk onze folder.