Ouderbijdrage


Om activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen en ouders van school, wordt alle ouders gevraagd om jaarlijks een bijdrage te leveren.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de bijdrage vastgesteld op:

Voor de kinderen uit groep 8 geldt een lagere bijdrage omdat zij op schoolkamp gaan i.p.v. op schoolreisje en de kosten daarvan apart aan de school moeten worden voldaan.

Samen met andere enthousiaste ouders zal de OR er dit jaar opnieuw voor zorgen dat de Kraal versierd wordt tijdens de feestdagen. Dat Sinterklaas onze school weer komt bezoeken en cadeaus bij zich heeft voor de kinderen. Dat we met zijn allen kunnen genieten van een heerlijk KraalMaal en paasontbijt en dat we dit jaar meevieren met Suikerfeest en Ketikoti. De kinderen kunnen meelopen met de Avond4Daagse en meespelen met de Koningsspelen. Ook willen we het jaar weer goed afsluiten met een groot zomerfeest en natuurlijk gaan de kinderen weer op schoolreisje! Om dit allemaal mogelijk te maken, vragen we u om een financiële bijdrage. 

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u hier. U ontvangt van ons een mail met daarin de informatie over de betaling. Heeft u hier vragen over? Mail dan naar or@obsdekraal.nl